Berģu Auto servisa privātuma politika

SIA “Berģu Auto Serviss” Privātuma politika.

 1. SIA “Autoriepu Nams” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr.LV40003664140, juridiskā adrese: Brīvības gatve 437A, Rīga, Latvija) (turpmāk – BAS), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā. Šī Privātuma politika izskaidro, kā BAS apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko BAS ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, logrīkiem, līgumiem un citiem avotiem.
   

Personas datu ievākšana un izmantošana

 1. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat BAS pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.
 2. BAS informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.riepa.lv apstiprinājums veiktajam pasūtījumam vai atgādinājums par drīzumā plānotu servisa pierakstu (1 dienu pirms un 2 stundas pirms pieraksta laika)
 3. BAS informē, ka norādot savu telefona numuru, piekrītat, ka tas tiek iekļauta datu bāzē un var tikt izmantots saziņai www.riepa.lv veikto pasūtījumu apstrādei vai atgādinājums par drīzumā plānotu servisa pierakstu (1 dienu pirms un 2 stundas pirms pieraksta laika)
 4. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.riepa.lv, BAS vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.riepa.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
  1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;
  2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;
  3. www.riepa.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;
  4. IP adreses;
  5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.riepa.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.


 

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

 1. BAS apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
  1. Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
  2. Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana
  3. Biznesa plānošanai un analītikai
 2. BAS apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
  • Leģitīmās intereses nodrošināšanai
  • Līguma noslēgšanai vai izpildei
  • Datu subjekta piekrišana

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. BAS glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā BAS var realizēt savas leģitīmās intereses;
  kamēr BAS pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
   

Sīkdatnes

 1. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot BAS mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Kāpēc BAS izmanto sīkdatnes?

 1. BAS izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
  sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
  mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 2. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir BAS leģitīmā interese.
 3. BAS neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc BAS informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.
 4. BAS nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.riepa.lv lietotājs paliks anonīms.

Trešo personu sīkdatnes

 1. BAS mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Sīkdatņu kontrole

 1. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).
 2. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji

 1. Likumā noteiktos gadījumos BAS var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat BAS var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.
 2. BAS interneta vietnē www.riepa.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM.
 3. . Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 1. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus BAS par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums: rakst veidā, iesniedzot BAS birojā Rīgā, Brīvības gatvē 437A uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 2. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
 3. BAS veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
 4. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

 1. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: info@riepa.lv
 2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 3. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: info@riepa.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša e-pasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils

Izmaiņas Privātuma politikā

 1. BAS ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.riepa.lv.
1685563674